Zoeken

33 resultaten gevonden

Onze missie

In dit hoofdstuk… Lees meer over Onze missie .

Albert Heijn in 2021: samen op weg naar beter eten

Albert Heijn is er altijd en overal voor me. Dat is het gevoel dat we onze klanten willen geven. Een gevoel van welkom zijn, van begrepen worden en geholpen worden. Lees meer over Albert Heijn in 2021: samen op weg naar beter eten .

Een missie vol betekenis

Albert Heijn snapt dat beter eten voor iedereen anders is; voor medewerkers, klanten, partners, leveranciers, boeren en telers. Maar wat we uiteindelijk allemaal willen is hetzelfde: ons goed voelen, lekker in ons vel zitten. Door gezonder te eten. Lees meer over Een missie vol betekenis .

Talenten inzetten om onze missie te realiseren

De missie is van ons allemaal en we hebben elke collega en ieders talent en kennis nodig om de beweging kracht bij te zetten. Lees meer over Talenten inzetten om onze missie te realiseren .

Beter eten is beter leven

In dit hoofdstuk… Lees meer over Beter eten is beter leven .

Verantwoord omgaan met onze gezondheid

In november 2018 ondertekende het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), mede namens Albert Heijn, met een groot aantal andere partijen het Nationaal Preventieakkoord. Lees meer over Verantwoord omgaan met onze gezondheid .

Ons assortiment voor een gezondere leefstijl

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren en nieuwe producten waar­door beter eten de makke­lijkere keuze wordt voor onze klanten. Lees meer over Ons assortiment voor een gezondere leefstijl .

Gezondere leefstijl voor iedereen

We willen beter eten voor iedereen bereikbaar maken. Ook in 2021 hebben we ons ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen de stap kan maken naar een gezonder eetpatroon, ook diegene waarvoor (beter) eten niet altijd vanzelf­sprekend beschikbaar is. Lees meer over Gezondere leefstijl voor iedereen .

Op koers naar een gezondere samenleving

In 2021 hebben we weer mooie stappen kunnen zetten door de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet in onze producten te verminderen. Lees meer over Op koers naar een gezondere samenleving .

Beter eten verbindt

In dit hoofdstuk… Lees meer over Beter eten verbindt .

Onze maatschappelijke partners

Bij Albert Heijn geloven we in de verbindende kracht van eten. Daarmee kan voeding een belangrijk ingrediënt zijn voor een maatschappij waarin samen­gewerkt wordt aan oplossingen voor de uitdagingen van vandaag, en waar plek is voor iedereen. Lees meer over Onze maatschappelijke partners .

Ketentransparantie

Beter eten verbindt. Dat gaat ook over weten waar je eten vandaan komt. En dat gaat verder dan alleen de supermarkt. Lees meer over Ketentransparantie .

Beter eten is de wereld beter achterlaten

In dit hoofdstuk… Lees meer over Beter eten is de wereld beter achterlaten .

Beter voor Natuur & Boer-programma's

Iedere dag zetten we ons in om onze vers­ketens (vlees, gevogelte, zuivel, eieren, groente en fruit) zo duurzaam, transparant en eerlijk mogelijk te maken. Daarom ontwikkel­den we het Beter voor Natuur & Boer-programma. Lees meer over Beter voor Natuur & Boer-programma's .

Voedselverspilling

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilogram voedsel verspild.1 Dat staat gelijk aan een file vrachtwagens gevuld met voedsel van Utrecht tot Barcelona!2 Voedsel­verspilling vindt plaats in de hele keten: van boer tot bord. Lees meer over Voedselverspilling .

Beter verpakken

Verpakkingen zijn belangrijk voor de voedsel­veiligheid, een langere houdbaarheid en bescherming tijdens vervoer. Lees meer over Beter verpakken .

Biologisch vandaag, beter voor morgen

Bij biologisch telen is er veel aandacht voor biodiversiteit, een gezonde bodem en dieren­welzijn. De basis is de samen­werking met de natuur. Lees meer over Biologisch vandaag, beter voor morgen .

Dierenwelzijn

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn. Met ons Beter voor Natuur & Boer-programma investeerden we ook in 2021 in het welzijn van onze kippen, varkens en koeien. Lees meer over Dierenwelzijn .

Vega(n) en plantaardige producten

Bij onze klanten zien we een groeiend bewustzijn van de gezondheids- en klimaatvoordelen van het eten van plantaardige eiwitten. Steeds meer klanten eten vaker vega(n) of plantaardig. Lees meer over Vega(n) en plantaardige producten .

Inzetten op biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor de verscheiden­heid aan leven: alle planten, dieren en micro-organismen die op aarde te vinden zijn. Al het leven is af­hanke­lijk van ander leven. Lees meer over Inzetten op biodiversiteit .

Klimaat

Wereldwijd merken we de effecten van klimaat­verandering; de aarde warmt sneller op dan ooit en dit heeft grote gevolgen voor milieu, mens en dier. Lees meer over Klimaat .

Vooruitkijken naar 2022

In dit missieverslag kijken we terug op het jaar 2021. We reflecteren op de stappen die we hebben gezet, en de resultaten die we hebben behaald. Maar we kijken ook vooruit. Lees meer over Vooruitkijken naar 2022 .

Over dit verslag

Na 4 duurzaamheidsverslagen is dit het eerste missieverslag van Albert Heijn, voor het jaar 2021 van januari tot en met december 2021. We geven dit jaarlijks uit. Het verslag over 2021 is op 21 april 2022 gepubliceerd. Lees meer over Over dit verslag .

Colofon en contact

Heeft u naar aanleiding van dit missieverslag nog vragen over onze missie? Neemt u dan telefonisch contact op met onze klantenservice: 0800-0305. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 23:00 uur. Lees meer over Colofon en contact .

Samenwerken aan uitdagingen op ons bord

Mensen bewust maken van de waarde van voedsel in de breedste zin van het woord, is een belangrijke drijfveer in mijn leven. Al van jongs af aan heb ik een passie voor voeding en alles wat daarmee te maken heeft. Lees meer over Samenwerken aan uitdagingen op ons bord .

Inspiratie en activatie voor een gezondere leefstijl

Wij willen onze klanten inspireren om aan de slag te gaan met wat beter eten en een ge­zondere leef­stijl voor hen betekent. Lees meer over Inspiratie en activatie voor een gezondere leefstijl .

Bijlage: GRI Content Index

   Lees meer over Bijlage: GRI Content Index .

Privacy van onze klanten

Onze klanten kunnen alleen met een gerust hart bood­schappen doen bij Albert Heijn, als ze er op kunnen ver­trouwen dat wij hun gegevens goed behandelen. Lees meer over Privacy van onze klanten .

Contact met onze stakeholders

Alleen samen kunnen we onze missie waar­maken. Met alle collega’s en onder­nemers natuurlijk, en ook met boeren, telers, onze leveran­ciers, andere bedrijven en overheden. En natuurlijk onze klanten. Lees meer over Contact met onze stakeholders .

AH Foundation 

De Albert Heijn Foundation (AHF) is een stichting waar Albert Heijn, samen met zijn vaste groenten-, fruit- en bloemen­leveran­ciers in Afrika en Zuid-Amerika via projecten bijdraagt aan het verbeteren van de leef­omstan­digheden van hun medewerkers. Lees meer over AH Foundation  .

Heerlijk van dichtbij

Met de campagne Lekker uit Nederland pro­mootten we in 2021 producten van Nederlandse bodem. Door de jarenlange en intensieve samen­werking met onze leveran­ciers kunnen we samen onderzoek doen naar inno­va­tieve bewaar- en teel­technieken. Lees meer over Heerlijk van dichtbij .