Vooruitkijken naar 2022

In dit missieverslag kijken we terug op het jaar 2021. We reflecteren op de stappen die we hebben gezet, en de resultaten die we hebben behaald. Maar we kijken ook vooruit. In het jaar 2022 werken we verder aan beter eten bereikbaar maken voor iedereen. Hieronder vind je een aantal acties waar wij alvast naar uitkijken in 2022.

Beter eten Festival

We kijken uit naar het AH Beter eten Festival (new window) dat we in 2022 voor de eerste keer organiseren. Een festival voor iedereen die graag meer wil weten over wat voeding voor jezelf en voor je omgeving kan bete­kenen. Bezoekers kunnen zich laten inspireren door top­sprekers uit binnen- en buitenland, bekijken onze laatste innovaties op het gebied van beter eten en kunnen mee­doen aan allerlei inter­actieve workshops. 

FoodFirst Leefstijlcoach app uitbreiding 

De FoodFirst Leefstijlcoach app waar ervaren coaches onze klanten adviseren over een blijvende gezonde leefstijl­verandering breiden we in 2022 verder uit. Naast gratis advies, inspiratie, talloze gezond­heids­challenges, video's en beweeg-, voeding- en meditatie­schema’s breiden we de app in 2022 verder uit om gebruikers nog beter te kunnen helpen.

Albert Heijn verpakkingsvrij

In 2022 gaan we verder met her­gebruik­concepten. Zo lanceren we in 2022 ‘Albert Heijn verpakkingsvrij’ (new window), waarbij we tap­stations met o.a. ontbijt­granen, pasta en rijst in winkels plaatsen. Klanten kunnen in de winkel zelf hun ver­pakkingen navullen en keer op keer her­gebruiken. Ook werken we aan de introductie van een herbruikbare koffie­beker en herbruikbare salade­schalen voor de saladebar. 

Beter voor Natuur & Boer producten op schap

In 2022 zullen steeds meer Beter voor Natuur & Boer producten in de schappen liggen voor alle vier de unieke programma's. In 2022 liggen er in totaal bijna 700 producten van alle verschillende keten­programma’s in de schappen. Voor Beter voor Koe, Natuur & Boer breiden we het programma uit met nog meer melk­vee­houders en werken we toe naar klimaat­neutrale melk.Voor Beter voor Natuur & Boer hebben we door het jaar heen ruim 300 groente- en fruitproducten. In 2022 kunnen onze klanten ook de eerste varkens­vlees­producten in de winkel en online terug­vinden die geproduceerd zijn binnen het Varken, Natuur & Boer-programma. Ook zetten we grote stappen op ons kipassortiment. Ons hele eigen merk-kip­assortiment zal in 2022 allemaal onderdeel worden van het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma. Dat betekent dat kip dan scharrel zijn en minstens Beter Leven Keurmerk 1 ster gecertificeerd is. Staps­gewijs komen onze eieren ook uit het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma. En naast de producten in de schappen, blijven we alle programma’s van Beter voor Natuur & Boer samen met onze boeren en telers ontwikkelen. Daar kijken we naar uit! 

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

We zetten stappen om te verduur­zamen op alle onderdelen van ons bedrijf. In 2021 werd de CO2-uitstoot in eigen winkels van Albert Heijn terug­gedrongen met 92,3% ten opzichte van 2018. De resterende uitstoot in de eigen operatie wordt in 2022 gecom­penseerd door bij te dragen aan VCS-gecertificeerde klimaat­projecten, terwijl Albert Heijn blijft werken aan verdere reductie van de uitstoot. Vanaf 2022 is de gehele bedrijfs­voering van Albert Heijn – in winkels, logistiek en kantoor – daarmee klimaatneutraal.

Versnellen op de eiwittransitie 

Om te versnellen in de eiwit­transitie gaan we plantaardig in 2022 steeds meer onder de aandacht brengen zodat we klanten blijven inspireren. In 2022 breiden we ons vega(n) en plantaardige assortiment uit met 150 lekkere, makke­lijke en betaal­bare plantaardige en vege­ta­rische producten. Daarnaast blijven wij onze klanten jaarrond inspireren met lekkere recepten en makkelijke oplossingen die allemaal bijdragen aan een plantaardiger voedingspatroon.