Colofon en contact

Heeft u naar aanleiding van dit missieverslag nog vragen over onze missie? Neemt u dan telefonisch contact op met onze klantenservice: 0800-0305. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 23:00 uur.

Albert Heijn

Provincialeweg 11

1506 MA Zaandam

ah.nl

Colofon

Vormgeving: AH Studio

Tekst: The Terrace

De informatie in dit verslag dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Hoewel Albert Heijn grote zorg­vuldig­heid betracht bij het samen­stellen van dit verslag en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouw­baar geacht worden, kan Albert Heijn niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Albert Heijn wijst iedere aan­sprakelijk­heid ten aanzien van de juistheid, volledig­heid, actualiteit van de geboden informatie in dit verslag uitdrukkelijk van de hand. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de in dit verslag aangeboden informatie.

Albert Heijn behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveel­voudigen zonder uitdrukkelijke vooraf­gaande schriftelijke toestemming van Albert Heijn of de oorspronkelijk rechthebbende.