Bijlage: GRI Content Index

Algemene onderwerpen

GRI Standaard

Infor­matie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

    

GRI 102: Algemene informatie­voorziening 2016

Organisatieprofiel

 
 

102-1

Naam van de organisatie

De missie van Albert Heijn

 

102-2

Activiteiten, merken, producten en/of diensten

Albert Heijn in 2021: samen op weg naar beter eten
Met Albert Heijn in Nederland bedoelen we: Albert Heijn, AH to go en AH Online. In België breidden we het bezorggebied uit naar 50% van de Vlaamse huishoudens.

 

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Zaandam

 

102-4

Locatie van werkzaam­heden

Albert Heijn in 2021: samen op weg naar beter eten

 

102-5

Eigendoms­­structuur en de rechtsvorm

Albert Heijn is eigendom van Ahold Delhaize.

 

102-6

Afzetmarkten

Albert Heijn in 2021: samen op weg naar beter eten

 

102-7

Omvang van de organisatie

De missie van Albert Heijn

Albert Heijn in 2021: samen op weg naar beter eten

 

102-8

Informatie over werknemers en andere uitvoerende personen

Talenten inzetten om onze missie te realiseren
Onze medewerkers zijn verspreid over hoofdkantoor (2.028), winkels (86.217) en distributiecentra (3.057). Daarnaast werken er 1.166 medewerkers bij onze HUB’s, Home Shop Centers en Pick Up Points.

  

a. Totaal aantal werknemers naar type arbeidscontract (vast en tijdelijk), naar geslacht

32.521 mensen met een vast contract (44,3% man, 55,7% vrouw, 0,03% overig*). 65.448 mensen met een tijdelijk contract (44,1% man, 55,8% vrouw, 0.2% overig).
*onder ‘overig’ vallen zowel non-binaire werknemers als werknemers die hun gender niet openbaar hebben gemaakt.

  

b. Totaal aantal werknemers naar type arbeidscontract (vast en tijdelijk), naar regio

We splitsen Nederland niet verder op in regio’s.

  

c. Aantal werknemers naar soort werk (fulltime en parttime), naar geslacht

12.594 mensen werken fulltime (38,2% vrouw,61,8% man & 0,1% overig). 85.345 mensen werken parttime (58,3% vrouw, 41,6% man & 0,2% overig)

  

d. Of een significant deel van de activiteiten worden uitvoerd door arbeiders die niet in dienst zijn.

Talenten inzetten om onze missie te realiseren
Er wordt beperkt gebruik gemaakt van externe partijen zoals consultants. In distributiecentra, Home Shop Centers en HUB’s wordt gebruik gemaakt van uitzendkrachten. In totaal is bij e-commerce 86,2% van de werknemers extern (8.219 in totaal) en op het Albert Heijn hoofdkantoor is 20,6% extern (525 in totaal).

  

e. Sigificante schommelingen in deze aantallen, zoals bijvoorbeeld seizoenarbeid

Geen sterke schommelingen

  

f. Uitleg hoe deze data zijn samengesteld, inclusief toelichting op eventuele onderliggende aannames.

Samengesteld op basis van eigen personeelbestand. Fulltime is vanaf 0,8 FTE.

 

102-9

Toeleveringsketen

Ketentransparantie

 

102-10

Significante veranderingen in de organisatie en de toeleverings­keten

Een missie vol betekenis

 

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgs­principe

Beter eten is de wereld beter achterlaten

 

102-12

Externe initiatieven


Sustainable Development Goals, IMVO-convenant Voedingsmiddelen, IMVO-convenant Sierteeltsector, Science Based Targets initiative, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, de 5 samenwerkings­principes van Tony’s Chocolonely Open Chain, Samen Tegen Voedselverspilling, Green Protein Alliance, Het Plastic Pact NL, Ellen MacArthur Foundation, Week Zonder Vlees, Vega Favorieten (via Nationale Postcode Loterij), Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, Uitvoeringsagenda Stadslogistiek,
Nationaal Preventieakkoord, Klimaatakkoord, Gezond010: het akkoord, Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO), Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV), Floriculture Sustainability Initiative (FSI),
Sustainable Nut Initiative (SNI), AISE Charter for Sustainable Cleaning 2020+, Better Cotton Initiative (BCI), Statiegeld Nederland (via CBL) en Afvalfonds Verpakkingen (via CBL), Nederlands Sojaplatform, Brancheplan Duurzaam Verpakken, Monitor Energiebesparing, Alliantie Verduurzaming Voedsel, Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten, Dutch Food Week, Embassy of Food - Dutch Design Week, Sustainable wine roundtable

 

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), VNO-NCW, GS1, Foodpolicy, evofenedex, Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN), Dutch Green Building Council (DGBC), Nederlandse Franchise Vereniging (NFV), Kern, Neprom, Nederland Schoon

    
 

Strategie

 
 

102-14

Verklaring van de hoogste beslissings­bevoegde

Samenwerken aan uitdagingen op ons bord

    
 

Ethiek en integriteit

 
 

102-16

Waarden, principes, standaarden en gedragscodes

Een missie vol betekenis

Ons beleid voor ketentransparantie

Certificering van eigen merkproducten

Beter voor Natuur & Boer-programma

    
 

Bestuursstructuur

 
 

102-18

Bestuursstructuur

Ons dagelijks bestuur staat onder leiding van algemeen directeur Marit van Egmond. Het duurzaamheidsteam (4,5 FTE) hoort bij afdeling ‘logistiek & ketens’. Team ‘gezondheid en smaak’ (7,4FTE) houdt zich onder andere bezig met onze ambities rondom ‘beter eten is beter leven’. De doelstellingen van de missie horen bij de prestaties waar onze commerciële managers, kwaliteitsmanagers en directieleden ieder jaar op worden beoordeeld.

    
 

Stakeholder betrokkenheid

 
 

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

Klik hier voor meer informatie over contact met onze stakeholders

 

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomst

100%

 

102-42

Inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Klik hier voor meer informatie over contact met onze stakeholders

 

102-43

Aanpak voor de benadering van belanghebbenden

Klik hier voor meer informatie over contact met onze stakeholders

 

102-44

Voornaamste onderwerpen en belangen van de belanghebbenden

Klik hier voor meer informatie over contact met onze stakeholders

    
 

Verslagprofiel

 
 

102-45

Bedrijfsonderdelen die zijn inbegrepen in het financiele verslag

Albert Heijn B.V., AH to go B.V. en AH Online B.V.

 

102-46

Uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud en de afbakening per onderwerp

Onze materialiteitsmatrix

 

102-47

Opsomming van materiele onderwerpen

Onze materialiteitsmatrix

 

102-48

Herformulering van eerder verstrekte informatie

Niet van toepassing

 

102-49

Veranderingen in verslaglegging

Over dit verslag

 

102-50

Verslagperiode

De missie van Albert Heijn

Over dit verslag

 

102-51

Datum van het meest recente verslag

Over dit verslag

 

102-52

Verslagleggingscyclus

Over dit verslag

 

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag

Colofon en contact

 

102-54

Claim om in overeenstemming met GRI standards te rapporteren

Over dit verslag

 

102-55

GRI inhoudsopgave / content index

Over dit verslag

 

102-56

Externe controle

Over dit verslag

Materiële onderwerpen

GRI Standaard

Informatie

Beschrijving

Verwijzing/informatie

    

Impact als werkgever

 

GRI 103: Manage­ment aanpak 2016

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

Talenten inzetten om onze missie te realiseren

 

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

Talenten inzetten om onze missie te realiseren

 

103-3

Evaluatie van de management aanpak

Talenten inzetten om onze missie te realiseren

GRI 405: Diversiteit en inclusie

405-1

Diversiteit van bestuursorganen en medewerkers

Onder de leidinggevenden binnen Albert Heijn is 60,8% man en 39,2% vrouw

 

405-2

Verhouding basissalaris en beloning van vrouwen tot mannen

Salarisverhouding man/vrouw

GRI414: Ontwikkelen van talent

404-2

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

Ontwikkelen en loopbaankansen bij Albert Heijn

 

404-3

Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling

Ontwikkelen en loopbaankansen bij Albert Heijn

GRI403: Gezond en veilig werken 2018

403-1

Managementsystemen voor arbeidsgerelateerde gezondheid en veiligheid

Veilig kunnen werken

 

403-2

Risico inventarisatie, - beoordeling en incidentenonderzoek

Veilig kunnen werken

 

403-3

Arbodienstverlening en bedrijfsgeneeskunde

Veilig kunnen werken

 

403-4

Medewerkersconsultatie, -participatie en communicatie over gezondheid op het werk

Veilig kunnen werken
We vragen werknemers mee te denken over veiligheidsknelpunten in de distributiecentra. Werknemers worden zo betrokken in het verbeteren van de veiligheid; ze komen met verbeteringsideeën die – waar mogelijk – ook worden uitgevoerd.

 

403-5

Training over gezond en veilig werken

Veilig kunnen werken
In 2021 ontwikkelden we verschillende nieuwe e-learnings, werkopdrachten en workshops over veiligheid voor winkelmedewerkers.
In 2021 ontwikkelden we een e-learning module, zodat werknemers vanaf 2022 in één keer de benodigdheden voor hun eigen thuiswerkplek kunnen bestellen en informatie ontvangen over het gezond en veilig inrichten van deze werkplek.
Ook de e-learning ‘werken op kantoor’ is verbeterd, zodat informatie up to date is en nog begrijpelijker voor werknemers.
Voor bezorgers ontwikkelden we een nieuwe e-learning, waarin zowel de veiligheid op het Home Shop Center als veiligheid onderweg aan bod komen.
In samenwerking met Toyota Material Handling Nederland bieden we reachtruckchauffeurs een vernieuwde training aan om veilig te rijden in onze magazijnen.

 

403-6

Bevordering van medewerkersgezondheid

Beter eten met collega's

 

403-7

Preventie en beperking van impacts van arbeidsgerelateerde gezondheids- en veiligheidsrisico's

Veilig kunnen werken

 

403-8

Scope van veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen

Veilig kunnen werken

 

403-9

Werkgerelateerd letsel: aantal incidenten die professionele medische behandeling vereisen - per 200.000 werkuren

Albert Heijn 0,4
AH to go 0,0
Logistiek 1,6
eCommerce 1,7
Totaal 0,8

 

403-10

Werkgerelateerde ziekte: aantal arbeidsongevallen dat resulteert in minstens 1 verzuimdag per 200.000 werkuren

Albert Heijn 0,3
AH to go 0,0
Logistiek 3,1
eCommerce 3,6
Totaal 1,2

    

Beter eten is beter leven

 

GRI 103: Manage­ment aanpak 2016

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

Beter eten is beter leven

 

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

Beter eten is beter leven

 

103-3

Evaluatie van de management aanpak

De koers naar een gezondere samenleving

 

AHKPI1

Vermindering van specifieke ingrediënten

Een beetje minder zout, suiker en verzadigd vet

 

AHKPI3

Healthy living sales

Healthy living sales

GRI416:
klant­gezondheid en veiligheid 2016

416-1

Beoordeling van de gezondheids- en veiligheidseffecten van product- en servicecategorieën

Inspiratie en activatie voor een gezondere leefstijl

Certificering van eigen merkproducten

 

416-2

Incidenten van niet-naleving met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidseffecten van producten en diensten

Certificering van eigen merkproducten

GRI 417: Marketing en labelling 2016

417-1

Vereisten aan informatie en labelling van producten en diensten

Weet wat je eet

    

Beter eten verbindt

 

GRI 103: Manage­ment aanpak 2016

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

Beter eten verbindt

 

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

Beter eten verbindt

 

103-3

Evaluatie van de management aanpak

Beter eten verbindt in 2022

GRI 308: Beoordeling van toeleveranciers op milieu aspecten 2016

308-1

Nieuwe toeleveranciers gescreend op milieu criteria

Ons beleid voor ketentransparantie

 

308-2

Negatieve milieu impacts in de waardeketen en de getroffen maatregelen

Risicoanalyse

GRI 412: Beoordeling op mensenrechten 2016

412-1

Operaties die zijn onderworpen aan beoordelingen op het gebied van mensenrechten of effectbeoordelingen

Samenwerking en initiatieven

Ketenonderzoek

 

412-2

Employee training on human rights policies or procedures

Ons beleid voor ketentransparantie

GRI 414: Beoordeling van leveranciers op sociale aspecten 2016

414-1

Nieuwe toeleveranciers gescreend op sociale criteria

Ons beleid voor ketentransparantie

 

414-2

Negatieve sociale impacts in de waardeketen en de getroffen maatregelen

Risicoanalyse

 

AHKPI5

Gecertificeerde producten

Certificering van eigen merkproducten

 

AHKPI6

Resultaten versketens

Beter voor Natuur & Boer-programma

    

Beter eten is de wereld beter achterlaten

 

Duurzame landbouw

 

GRI 103: Manage­ment aanpak 2016

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

Beter eten verbindt

 

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

Beter eten verbindt

 

103-3

Evaluatie van de management aanpak

Beter eten verbindt in 2022

 

AHKPI6

Resultaten versketens

Beter voor Natuur & Boer-programma

    

Voedsel­verspilling en afval

 

GRI 103: Manage­ment aanpak 2016

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

Voedselverspilling

 

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

Voedselverspilling

 

103-3

Evaluatie van de management aanpak

Voedselverspilling

GRI 306: Afval 2020

306-1

Afvalproductie en aanzienlijke afvalgerelateerde impact

Voedselverspilling

 

306-2

Aanpal van aanzienlijke afvalgerelateerde impact

Voedselverspilling

 

306-4

Hergebruik van afval

Voedselverspilling

 

AHKPI4

Intensiteit van voedselverspilling (t/€ 1 mln)

Voedselverspilling

    

Duurzaam verpakken

GRI 103: Manage­ment aanpak 2016

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

Beter verpakken

 

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

Beter verpakken

 

103-3

Evaluatie van de management aanpak

Beter verpakken

GRI 301:
Grond­stoffen 2016

301-2

Gebruik van gerecyclede materialen

Recyclebare verpakkingen en meer gerecycled materiaal

 

AHKPI3

Reductie van verpakkingsmateriaal

Minder verpakkingsmateriaal

    

Klimaat

 

GRI 103: Manage­ment aanpak 2016

103-1

Verklaring en afbakening van het materiele onderwerp

Klimaat

 

103-2

Management aanpak van dit onderwerp

Klimaat

 

103-3

Evaluatie van de management aanpak

Reductieplannen in 2022

GRI 305:
Emissies 2016

305-1

Directe (Scope 1) broeikasgasemissies

Klimaat

 

305-2

Indirecte energie (Scope 2) broeikasgasemissies

Klimaat

 

305-3

Scope 3 BKG emissions

Terugdringen van CO2-uitstoot van onze productieketens

 

305-4

Intensiteit van broeikasgasemissies

Klimaat

 

305-5

Vermindering van broeikasgasemissies

Klimaat

Contact met onze stakeholders

Stakeholder 

Wijze van contact in 2021

Belangrijkste onderwerpen

Klanten 

Klantenservice, consumentenonderzoek, social media (interactief), contact in de winkel 

Beter eten, Klimaat, Duurzaam verpakken, Ketentransparantie  

  

Dierenwelzijn, Veiligheid, Biologisch eten, Vegetarisch en plantaardig eten, Gezondere leefstijl.  

Medewerkers 

Intranet, medewerkersbetrokkenheidsonderzoek, dialoogsessies, lunchlezing, (digitale) evenementen 

Albert Heijn-strategie, Doelen en resultaten,  Welzijn medewerkers.  

Nationale & lokale overheid 

Nieuwsbrief ‘Beter Eten voor iedereen’, werkbezoeken, dialoogsessies, deelname werkgroepen/pilots, Lid Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Agri&Food, IMVO-convenant Voedingsmiddelen, IMVO-convenant Sierteeltsector, Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV), Floriculture Sustainability Initiative (FSI).  

Beter Eten, Klimaat, Duurzaam verpakken, Voedselveiligheid, Voedselverspilling, Werkgelegenheid, Werkgeverschap,  Lokale impact, Mensenrechten, Corona, Veilig winkelen, Ketentransparantie, Biologisch eten, Biodiversiteit, Vegetarisch en plantaardig eten, Gezondere leefstijl, Dierenwelzijn 

Maatschappelijke organisaties 

Werkbezoeken, dialoogsessies, nieuwsbrief ‘Beter Eten voor iedereen’, Samenwerking Naturalis Biodiversity Center, IMVO-convenant Voedingsmiddelen, IMVO-convenant Sierteeltsector  

Beter Eten, Klimaat, Duurzame verpakkingen, Voedselveiligheid, Werkgeverschap, Dierenwelzijn, Ketentransparantie, Mensenrechten, Biologisch eten, Biodiversiteit, Vegetarisch en plantaardig eten, Gezondere leefstijl 

Branche- en werkgeverorganisaties  

Deelname commissies, nieuwsbrief ‘Beter Eten voor iedereen’, besturen, dialoogsessies 

Beter Eten, Klimaat, Duurzaam verpakken, Voedselverspilling, Werkgelegenheid, Werkgeverschap, Transport & Logistiek, Veiligheid, Lokale impact, Mensenrechten, Ketentransparantie, Duurzaam verpakken, Biodiversiteit, Gezondere leefstijl, Dierenwelzijn, Due diligence 

Wetenschap / Kennisinstituten 

Dialoogsessies, samenwerking met Wageningen University en Rijksuniversiteit Groningen 

Beter Eten, Klimaat, Duurzame verpakkingen, Dierenwelzijn, Ketentransparantie, Veiligheid, Gezondere leefstijl 

  • * Wegens Covid-19-maatregelen vond ook in 2021 het merendeel van onze contacten met stakeholders digitaal plaats.

Salarisverhouding man/vrouw

Gemiddeld

108%

Salarisverhouding man/vrouw opgesplitst naar leeftijd

Leeftijd (Interne populatie)

Salarisverhouding*

% werknemers per leeftijdscategorie

# Vrouw / # Man

t/m 20 jaar

98,12%

65,00%

32942 / 26953

21-50 jaar

109,59%

27,29%

13162 / 12039

ouder dan 50 jaar

137,72%

7,85%

4589 / 2664

Salarisverhouding man/vrouw opgesplitst naar functie

Functie (Interne populatie)

Salarisverhouding*

% werknemers per functie

#Vrouw / # Man

Hoofdkantoor

103,90%

1,28%

821 / 684

Hoger personeel hoofdkantoor

103,59%

0,91%

485 / 842

Logistiek

102,28%

4,57%

172 / 2861

eCommerce en winkelmedewerkers

92,82%

92,40%

49187 / 36748

Supermarktmanagers

109,58%

0,71%

392 / 831

Leadership (Director & hoger)

99,69%

0,19%

59 / 131

Diversiteit leidinggevenden

Brand (Intern & extern)

Geen leidinggevende (Vrouw / Man)

Wel leidinggevende (Vrouw / Man)

Percentage niet vs wel leidinggevend **

AH online

1543 / 5558

74 / 171

360,2% / 231,08%

AH to Go

228 / 129

15 / 16

56,57% / 107%

Albert Heijn

48841 / 38411

1215 / 1733

78,64% / 143%

Albert Heijn Support

199 / 484

27 / 64

243,21% / 237%

Totaal

50811 / 44582

1331 / 1984

88% / 149%

  • * Als % hoger ligt dan 100%, ligt gemiddelde uurloon van mannen hoger dan dat van vrouwen.
  • ** Als % hoger ligt dan 100%, dan zijn er meer mannen dan vrouwen voor die categorie.