Over dit verslag

Na 4 duurzaamheidsverslagen is dit het eerste missieverslag van Albert Heijn, voor het jaar 2021 van januari tot en met december 2021. We geven dit jaarlijks uit. Het verslag over 2021 is op 21 april 2022 gepubliceerd. Het Albert Heijn missieverslag 2021 is niet gecontroleerd door een externe accountant.

Global Reporting Initiative

Sinds 2019 houdt Albert Heijn bij de duurzaam­heids­verslag­legging de GRI-standaard aan. Het Global Reporting Initiative (GRI) is een interna­tionale organisatie die de standaard voor duurzaamheids­verslaggeving opstelt. Ons moeder­bedrijf Ahold Delhaize maakt al langer gebruik van deze standaard. Dit missie­verslag is opgesteld in overeen­stemming met de GRI Standards kernachtige versie (Core). In de GRI Content Index staan verwijzingen waar je de resultaten in Albert Heijns Missieverslag 2021 terugvindt.

Onze materialiteitsmatrix

Duurzaamheid is een breed begrip en het omvat een veelvoud aan thema’s. Om focus aan te brengen op die thema’s doen we periodiek stake­holder­onderzoek. In 2020 lieten we een extern bureau onderzoek doen onder belang­rijke interne en externe stake­holder­groepen. Aan stakeholders is gevraagd welke thema’s zij het meest belangrijk vinden. Het onderzoek resulteert in een materialiteits­matrix, waar de thema’s gerang­schikt zijn op relevantie voor externe stakeholders (verticale as) en mate van impact die Albert Heijn heeft (horizontale as). De thema’s zijn geclusterd in vier categorieën. 

Alhoewel alle 25 thema’s voor Albert Heijn belangrijk zijn, zijn de thema’s rechts­boven in de figuur ‘materieel’. Dat betekent dat wij hier in onze strategie extra aandacht aan besteden en er uitgebreider, volgens de GRI-richtlijnen, over rappor­teren. Thema’s waar onze maat­schappe­lijke impact groot is en die relevant zijn voor stakeholders zijn onder andere Voedsel­verspilling, Duurzame Landbouw en Gezonde producten.