Talenten inzetten om onze missie te realiseren

De missie is van ons allemaal en we hebben elke collega en ieders talent en kennis nodig om de beweging kracht bij te zetten. Onze missie geeft ruimte om ieders talent optimaal in te zetten, te groeien als mens en om persoon­lijke ambities waar te maken. Bij Albert Heijn kan je impact maken in het leven van onze klanten en in de maatschappij.

Als grootste werkgever van Nederland bieden wij heel veel kansen om leuk en betekenisvol werk te doen en mogelijk­heden om jezelf verder te ontwikkelen. De optelsom van alle talenten, expertises en verschillen tussen onze collega’s maakt dat wij als Albert Heijn over unieke kracht beschikken. We streven naar een sfeer waarin we elkaar stimuleren en en­thou­sias­meren, maar ook elkaar uitdagen om stappen vooruit te maken. Daarbij leggen we de nadruk op ‘samen’. We geloven in de kracht van goede teams om met elkaar impact te maken in het leven van onze klanten. Samen komen we verder en bovendien is samen leuker.

Dat vraagt ook om een inclusieve organisatie met een diversiteit aan ideeën, creativiteit en vernieuwende oplossingen en om een veilige werk­omgeving waarin mede­werkers zichzelf kunnen zijn en op een prettige manier samen­werken. We willen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om bij te dragen aan onze missie vanuit de eigen rol en dat begint met een goed begrip. Daarom besteden we veel aandacht aan de manier waarop we samen­werken, ontwikkeling en loop­baan­kansen en een inclusieve en veilige werk­omgeving. We vertellen je graag meer over hoe wij ons inzetten op deze 3 belangrijke onderwerpen.

Overtref jezelf voor een glimlach van onze klant: hoe we willen werken

Werken bij Albert Heijn vraagt om een sfeer waarin we elkaar stimuleren en enthousias­meren, maar ook om het lef en de bereidheid stappen te zetten en eerlijk te zijn naar onszelf en elkaar. Daarbij vinden we de volgende gedragingen belangrijk binnen ons bedrijf: 

Wees jezelf. 

Gewoon dóén en gewóón doen. Durf te zeggen wat je vindt en te staan waar je voor staat. Wees eerlijk naar jezelf en je collega's en neem jezelf niet te serieus. 

Samen eigenaar. 

Samen kunnen we elke uitdaging aan. Samen betekent ook kijken naar het gemeenschappelijke belang en de ander laten scoren. Pak uitdagingen aan en los samen met anderen problemen op, ook als ze niet direct bij je functie horen. 

Elkaar waarderen. 

Kijk ook eens door de ogen van een ander en spreek je waardering uit. Iedereen mag een mening hebben, maar accepteer ook dat er een ander besluit wordt genomen. 

Goed in je vak. 

Retail is detail. Investeer tijd om expert te worden in je vak. Want dat is wat klanten bij ons zoeken. Durf te leren van je fouten. 

Durf te doen. 

Stap eens uit je comfortzone en zoek een nieuwe manier om je werk beter te doen. Dat brengt iedereen verder. 

Deze gedragingen zijn vast onderdeel van ontwikkel­gesprekken en ook in de ontwikkel­doelen die collega’s zichzelf stellen. In 2021 lanceerden we de Blik op jezelf tool, waarmee mede­werkers aan de hand van een simpele vragenlijst meer inzicht krijgen in zichzelf, hun drijf­veren en energie­profiel aan de hand van de vijf gedragingen. 

“De missie is een kompas, wie we willen zijn en wat we zien als onze rol in de maatschappij. De ambitie is er: iedereen die voor en met ons werkt trots maken op waar wij voor staan! Het is mooi om te zien dat veel jongeren juist affiniteit hebben met bedrijven met een duidelijke missie waar zij zich in kunnen vinden. We staan midden in de maatschappij en met meer dan 110.000 mede­werkers kunnen we als geen ander de kracht van eten en drinken inzetten om te verbinden.”

Sonja Boelhouwer, directeur winkels, franchise & vastgoed.

Ontwikkelen en loopbaankansen bij Albert Heijn

Ontwikkelen bij Albert Heijn

Beter eten is voor iedereen anders, ook voor onze collega’s. Daarom helpen we collega’s te ontdekken wat de missie van Albert Heijn voor hen persoonlijk betekent. En om te bepalen hoe ze hier binnen hun eigen rol invulling aan kunnen geven. We stimuleren collega’s door activaties gedurende het jaar, zoals events, e-learnings en inspiratie­momenten. En door persoonlijke ontwikkel­doelstellingen voor onze medewerkers af te leiden uit onze missie.

Zelfontwikkeling draagt bij aan het welzijn en de onaf­hankelijk­heid van onze mede­werkers, en aan de impact die we samen maken met Albert Heijn om onze missie te realiseren. Ontwikkelen doen we bij Albert Heijn volgens het T-model. De verticale dimensie van de T gaat over vakman­schap: steeds beter worden in je vak, de praktische dingen die je moet kennen en kunnen. De horizontale dimensie gaat over groeien in je bredere kennis en vaardig­heden en over de 5 gedragingen die we binnen Albert Heijn belangrijk vinden.

Al onze collega’s met een contract van meer dan 48 uur per 4 weken (22% van onze werknemers) hebben jaarlijkse ontwikkel- en beoordelings­gesprekken. Andere collega’s krijgen natuurlijk ook feedback, maar dit is niet altijd formeel georganiseerd. We stimuleren leiding­gevenden en mede­werkers om doorlopend met elkaar in gesprek te blijven over ontwikkeling, onder andere door inspiratieweken die we in 2021 tweemaal hebben georganiseerd.

Iedere medewerker van Albert Heijn volgt een e-learning over onze gedragingen. Daarnaast kunnen mede­werkers via ons intranet gerichte trainingen selecteren voor elk van de gedragingen. We stimuleren iedereen een Individueel Ontwikkelplan in te vullen. In 2021 vroegen we daarvoor twee keer extra aandacht tijdens de ‘Week van Ontwikkelen’. In deze week vonden werk­nemers op ons intranet ieder dag inspiratie en informatie over hoe zij zich kunnen ontwikkelen in hun team en als individu. 

De wereld om ons heen verandert snel, heel snel. Om in deze snelle wereld goed te blijven in je vak is het belangrijk om te blijven investeren in ieders vakman­schap. Om kennis en skills een boost te geven, hebben we een aantal AH Academies opgericht voor ver­schil­lende doelgroepen, namelijk: Inkoop, Finance, Digital, Data, en Tech. Deze AH Academies bieden inspiratie, trainingen, webinars, lunch­­lezingen, studie­groepen en nog veel meer. De Academies zijn meer dan alleen een platform met trainingen. Sterker nog, het is dé plek waar collega’s kunnen verbinden, leren en zichzelf kunnen laten inspireren. Zo hebben we ook een AH Technology community waarin onze collega’s van Data, Digital & Tech elkaar opzoeken en inspireren om expertise te delen en om van daaruit onze ontwikkeling tot toon­aangevend food- en tech­bedrijf verder te stimuleren.

Groeikansen binnen Albert Heijn

Veel jongeren in Nederland doen bij ons hun eerste werkervaring op – maar liefst 1 op de 5 Nederlanders heeft ooit bij ons gewerkt. En in 2021 werden we voor de derde keer op rij door scholieren en studenten verkozen tot favoriete werkgever voor een bijbaan (onderzoek Intelligence Group). Daar zijn we trots op! In totaal startten er in 2021 meer dan 36 duizend ‘kort parttimers’ bij ons; dit zijn werk­nemers met een contract van 12 uur per week of minder. School of studie komt altijd op de eerste plaats. Wij bieden daarom altijd ruimte om de werk­tijden flexibel in te delen, afhankelijk van het studie­rooster. Bovendien blijven we ook onze eind­examen­kandidaten ondersteunen met examen­training. 3.500 scho­lieren gaven zich in 2021 op voor een training van Online Slagen. In 2022 kunnen ook alle scholieren uit de boven­bouw zich opgeven voor gratis huis­werk­bege­leiding. Hierdoor ver­wach­ten we nog meer collega's te kunnen onder­steunen bij het behalen van een diploma.

In veel gevallen ontwikkelt een eerste bijbaan zich tot een hele loopbaan bij Albert Heijn. Zo gingen er in 2021 477 medewerkers met welverdiend pensioen. En vierden honderden collega’s een jubileum:

Aantal collega's die een jubileum vierde

1083 collega’s 

12,5-jarig jubileum 

Koper 

323 collega’s 

25-jarig jubileum 

Zilver 

174 collega’s 

40-jarig jubileum 

Robijn 

26 collega’s 

50-jarig jubileum 

Goud 

Bijzondere momenten om op een passende manier te vieren en om onze waardering te laten zien: jubilarissen ontvangen een extra bedrag waarvan de hoogte is gebaseerd op hun salaris en dienstjaren. Collega’s die 25, 40 of 50 jaar in dienst zijn ontvangen daarbovenop een budget om deze mijlpaal te vieren met (oud-)collega’s, familie en vrienden.

Binnen Albert Heijn maakten veel collega’s (22.972 totaal) in 2021 een overstap naar een andere functie. 4.373 mede­werkers maakten de overstap naar een lagere functie. 6.461 mede­werkers konden we feliciteren met een mooie promotie. Deze uitschieters zijn mede ver­oorzaakt door veranderingen in het orga­ni­satie­model in onze winkels.

Veel aandacht ging in 2021 uit naar de invoering van dit nieuw organisatiemodel in onze winkels om nog meer in te kunnen spelen op de behoefte van onze klant, met focus op vers, service en gemak. We werken sinds het voorjaar van 2021 met een winkel­management­team dat bestaat uit een supermarktmanager en drie gespecialiseerde managers – Vers, Operatie en Service, ondersteund door Shiftleiders. Ieder met duidelijke eigen taken, en tegelijkertijd een hecht team dat samen de winkel draait. De managers zijn veel op de vloer om zich te richten op de klant en om hun team te coachen. Voor elke rol zijn specifieke opleidings­programma’s ontwikkeld.

Door deze aanpassing wisselden 7.500 collega’s van rol. Een grote verandering die we in de afgelopen jaren zorgvuldig hebben voorbereid, waarbij zowel medewerkers als mede­zeggen­schaps­raad betrokken zijn. Dit is een van de voorbeelden waarin veel collega’s de kans hebben gepakt om een uitdagende stap in hun loopbaan te maken.

Inclusieve en veilige werkomgeving waarin elk talent telt en wordt gewaardeerd

Diversiteit en inclusie

In 2021 publiceerden we onze ambities en activiteiten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. (new window) Diversiteit betekent voor ons diverse ideeën en inzichten die leiden tot vernieuwing, creativiteit en oplossingen waarmee we een vertrouwde en inspirerende partner zijn voor onze klanten. We geloven in diversiteit in de breedste zin van het woord en willen als organisatie een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving. In 2021 werkten bij Albert Heijn meer dan 110.000 medewerkers. In 2021 namen we in totaal 38.125 nieuwe medewerkers aan. 479 nieuwe collega’s gingen naar e-commerce, 178 naar AH to go en de overige 37.468 naar andere functies binnen Albert Heijn. In 2021 verlieten 40.961 collega’s Albert Heijn.

In ons medewerkersbestand in 2021 was 55,7% van de medewerkers vrouw, 44,1% man en 0,1% overig. In leidinggevende rollen was 40% vrouw. We hadden in 2021 2.092 partici­panten in dienst; mensen die kunnen werken, maar daar­bij wel wat extra onder­steuning nodig hebben.

Daarnaast streven we naar inclusie op de werk­vloer: een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaar­deerd voelt. Dit borgen we in onze manier van werken en doen. Zo organiseren we dialoog­sessies om ervaringen en behoeften uit te wisselen en zo intern het gesprek op gang te houden. En in 2022 trainen we al onze leiding­gevenden op het herkennen van onbewuste voor­oordelen en het ontwikkelen van inclusief gedrag.

“Binnen mijn loopbaan bij Albert Heijn heb ik altijd het gevoel gehad dat we de talenten van onze medewerkers zien. Ik merk dat we niet alleen steeds makkelijker praten over diversiteit en inclusie, maar dat dit ook steeds meer verweven zit in ons DNA en ons handelen. Zo vroegen collega’s mij - als moslim - bij de assortiments­wijziging van halal­­vlees om input. We maken bewuste keuzes ten aanzien van diversiteit en het vormen van sterke, diverse teams.”

Moussa Dahmani, supermarktmanager Albert Heijn.

Gelijke kansen voor iedereen

We willen dat al onze medewerkers dezelfde kansen krijgen en gelijk worden beloond. Onderdeel van onze ambities en activiteiten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, zijn onze ambities op gender­gelijkheid. Die zijn in lijn met ons commitment aan de UN Women’s Empowerment Principles geformuleerd. 

Het mediaan uurloon van vrouwen en mannen was in 2021 - net als in 2020 - gelijk bij Albert Heijn. Maar over het geheel genomen verdienden mannen bij Albert Heijn in 2021 gemiddeld 8%[1] meer dan vrouwen (7,3% in 2020). Hoewel dit loonverschil lager is dan het landelijk gemiddelde, namelijk gemiddeld 19% meer salaris voor mannen dan voor vrouwen in het bedrijfsleven (CBS/SCP, 2020), werken we eraan om dit verschil te verkleinen. Een uitsplitsing van het loonverschil naar onder andere leeftijd en functie, vind je in de GRI Content Index. 

Het verschil in salaris kan worden verklaard door:

  • Gekeken naar de leeftijdscategorieën valt op dat in de jongste leeftijd veel meer vrouwen zitten dan mannen. In deze categorie verdienen medewerkers het laagste uurloon. Hierdoor wordt het totaalgemiddelde van het uurloon voor vrouwen omlaag getrokken.

  • Op leidinggevende posities werken meer mannen dan vrouwen, deze posities zijn hoger ingeschaald en waardoor het totaal­gemiddelde van het uurloon voor vrouwen omlaag getrokken wordt.

  • Op deze leidinggevende posities zijn mannen gemiddeld al langer in dienst dan vrouwen. In onze belonings­structuur is het gunstig om lang in dienst te zijn. Hierdoor zijn een groter aantal beoordelings­rondes doorlopen, met meestal een hoger salaris tot gevolg.

  • Voor alle functies geldt dat mannen gemiddeld langer in dienst zijn dan vrouwen, enkel bij e-Commerce & winkel­medewerkers zijn vrouwen langer in dienst. Zoals genoemd leidt een langer dienstverband meestal tot een hoger salaris.

Naast salaris en vakantiegeld bieden we bij Albert Heijn nog meer voordelen aan onze medewerkers

  • Winstdeling - Iedereen deelt mee in de resultaten van ons bedrijf, middels de winstuitkeringsregeling (WUK) of andere regelingen.

  • Ahold Delhaize Pensioen - Onze werk­nemers vanaf 21 jaar kunnen rekenen op een uitstekende pensioen­regeling, via ons moeder­bedrijf Ahold Delhaize.

  • Medewerkersvoordeelplan - Onze medewerkers winkelen extra voordeling bij Albert Heijn. Ze krijgen 10% perso­neels­korting op de meeste bood­schappen, tot maximaal 75 euro per kwartaal.

Veilig kunnen werken

Een inclusieve en veilige werk­omgeving gaan hand in hand. We willen dat onze medewerkers zich thuis voelen en dat ze zich veilig voelen. Veiligheid gaat voor ons over fysieke en mentale veiligheid. Het Albert Heijn Safety & Aftercare-team helpt ons op het gebied van veiligheid. Het team groeide in 2021 van 8 naar 12 mensen. Deze collega’s werken met een veiligheids­management­systeem en houden zich bijvoorbeeld bezig met arbeids­veiligheid, machine­veiligheid, gevaarlijke stoffen en vergunningen. Ze verbeteren de veiligheid op de werk- en winkel­vloer, zodat medewerkers, uitzend­krachten, klanten, bezoekers en medewerkers van ingehuurde bedrijven veilig en gezond op onze locaties kunnen rondlopen. In overleg bepalen zij de veiligheids­strategie en analyseren ze gevaren en risico's via de risico-inventarisatie en evaluatie. Daarnaast analyseren zij de ongevallen die onverhoopt toch voorvallen. Daarnaast heeft ieder bedrijfs­onderdeel een eigen veiligheids­commissie, die meedenkt over het verbeteren van veiligheid binnen hun bedrijfs­onderdeel. In 2021 ontwikkelden we ook een nieuw ongevallen­dashboard; dit dashboard vertelt ons waar, wanneer en wat voor ongevallen zich op de werkvloer voordoen. Zo kunnen we snel in actie komen en ontwikkelen we een gerichte aanpak.

Een veilig, gezond en prettig werkklimaat is ontzettend belangrijk. Dat betekent ook dat er geen plaats is voor ongewenste omgangs­vormen, voor ongepast of grens­over­schrijdend gedrag, zoals agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie of discriminatie.

Hoe we met elkaar werken is vastgelegd in onze gedragingen. Zo creëren we een sfeer die enthousiasmeert om jezelf te overtreffen voor een glimlach van onze klant. Onze inzet is het voorkomen van ongewenst gedrag door bewustwording, daar is ons beleid ook op gericht.

Elke collega wordt geïnformeerd over onze regels met een verplichte e-learning. En als een collega in een situatie toch ongewenste omgangsvormen ervaart, kunnen zij altijd terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Zij kunnen medewerkers helpen en informeren over de mogelijkheden bij een ervaring met ongewenste omgangsvormen. Alle meldingen over ongewenste omgangsvormen nemen we bij Albert Heijn serieus en worden zorgvuldig onderzocht. In geval van schending van de ‘regeling ongewenste omgangsvormen’ of van de wet wordt actie ondernomen. Dit kan leiden tot disciplinaire maatregelen en zelfs tot het beëindigen van het dienstverband.   

Medewerkersbetrokkenheid

We organiseren jaarlijks een medewerkers­betrokken­heids­onderzoek waarin we de betrokken­heid van onze mede­werkers meten maar ook specifiek stil staan bij hoe tevreden mede­werkers zijn met onze manier van werken, de kansen om jezelf te ontwikkelen en door te groeien en de inclusiviteit en veiligheid die we creëren. In 2021 deden er in totaal 59.090 mede­werkers (67% respons) mee aan ons medewerkers­­betrokken­heids­­onderzoek. De mede­werkers­betrokkenheids­score was in 2021 76%, een kleine daling ten opzichte van 2020. Gezien de soms hectische omstandig­heden door ons nieuwe winkel­besturings­model en Covid-19-maat­regelen zijn we niet ontevreden. Maar natuurlijk horen we ook graag hoe het beter kan. Daarom vroegen we, na de bekendmaking van de betrokkenheid­score, collega’s waar we (als team, individu of leidinggevende) mee zouden moeten doorgaan, starten en/of stoppen en blijven we gedurende het jaar hierover met elkaar in dialoog.

  • 1In dit gemiddelde is niet gecorrigeerd voor relevante achtergrondkenmerken zoals leeftijd, opleiding, (cumulatieve) ervaringsjaren en aantal jaren in de betreffende functie. Zie de GRI content index voor opsplitsing naar leeftijd en bedrijfstak.