Een missie vol betekenis

Albert Heijn snapt dat beter eten voor iedereen anders is; voor medewerkers, klanten, partners, leveranciers, boeren en telers. Maar wat we uiteindelijk allemaal willen is hetzelfde: ons goed voelen, lekker in ons vel zitten. Door gezonder te eten. Door te weten waar ons eten vandaan komt en er samen van te genieten. Door een bijdrage te leveren aan het beter achter­laten van de aarde. Vandaag en morgen. Dat gaat niet vanzelf. Daarom nemen we iedereen stap voor stap mee naar beter eten. Altijd op een leuke en lekkere manier. Onderweg, bij de winkel in de buurt, thuis of in de hand met de Mijn Albert Heijn-app. Overal en op elk moment is Albert Heijn er als vertrouwde en inspirerende partner. Met initia­tieven waar iedereen enthousiast van wordt en waarmee we samen telkens weer een stap verder komen. Voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde.

Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.

Ieder woord in de nieuwe missie doet ertoe. Samen. Omdat we deze grote uitdagingen niet alleen kunnen aangaan. Het verschil maken doen we samen met collega’s, leveranciers, partners en klanten. Beter eten. Omdat we voor een gezondere, socialere en duurzamere leefstijl gaan. Bereikbaar maken. Omdat we beter eten gemakkelijk, betaalbaar en vooral lekker willen maken. Voor iedereen. Omdat we er voor iedereen in Nederland én in België zijn.

Beter eten bestaat voor Albert Heijn uit drie pijlers die elkaar versterken:  

Beter eten is beter leven

Beter eten zorgt voor een beter leven. We willen graag lekker in ons vel zitten en elke dag genieten van het leven. Zo lang mogelijk. Genieten van eten en drinken hoort daar zeker bij. Tegelijkertijd komen welvaarts­ziekten steeds meer voor en zijn verleidingen lastig te weer­staan. We werken aan meer bewust­zijn voor wat eten kan betekenen en het makke­lijker en betaal­baarder maken van verse, gevarieerde en gezonde voeding. Zo zorgen we dat een gezon­dere leef­stijl voor iedereen bereikbaar is.

Beter eten verbindt

Samen lekker aan tafel zitten, voedt de mooiste gesprekken en momenten in het leven. Weten wie ons eten heeft gemaakt en waar het van­daan komt, geeft een diepere connectie met de maker. De verbindende kracht van eten en drinken kan ook een brug slaan tussen ver­schil­lende mensen, wereld­beelden, landen en culturen. Met gezinnen, vrienden, collega’s of juist een onbekende. Bij feestelijk­­heden of memora­bele gebeurte­nissen maar ook gewoon bij de dagelijkse maaltijd. Daarmee is voeding een belangrijk ingrediënt voor een samen­leving waarin plek is voor iedereen.​ 

Beter eten is de wereld beter achterlaten

We verduurzamen ons voedsel­systeem, zodat we een leefbare aarde over­dragen aan gene­ra­ties na ons. Minder voedsel verspillen, beter verpakken en meer vega(n) en plantaardige producten. Maar bijvoorbeeld ook duur­zamer transport, minder CO2-uitstoot en productie­methoden ont­wikkelen die beter zijn voor dier, natuur en mens. Wanneer we nieuwe mogelijk­heden omarmen, kunnen we de impact samen met iedereen in de voedsel­keten om­draaien van negatieve impact naar een positieve bijdrage aan de wereld.

De beweging naar beter eten willen we als Albert Heijn samen aanjagen, met onze leveranciers, boeren, telers en overheden. En als aller­eerste stap natuurlijk samen met al onze collega’s en ondernemers. We lanceerden onze missie intern tijdens 2 grote digitale bijeen­komsten in november en rollen deze in 2022 stap voor stap verder uit. Daarbij gaan we met elkaar in gesprek om te kijken hoe ieders perspec­tief, talent en ambitie raakt aan de missie van Albert Heijn. Om te zorgen dat we vanuit ieders perspectief toewerken naar een­zelfde doel en onze krachten bundelen.   

“Mijn rol is om de winkels te tekenen, en te realiseren. Dat is helemaal in lijn met onze missie. We presenteren ons vers assortiment maximaal met de nieuwste ontwikkelingen op digitaal gemak en uiteraard ontzettend veel voordeel voor onze klanten. Daarnaast maken we onze winkels steeds duurzamer. Het is gaaf om te zien hoe ik onze missie vanuit mijn passie om duurzaam te vernieuwen met oog voor de klant en commercie verwezenlijk."

Henk Sierksma, verantwoordelijk voor alle winkelverbouwingen van Albert Heijn.