Onze missie

In dit hoofdstuk…

We geloven dat eten en drinken een doorslaggevende rol speelt in het oplossen van de grote uitdagingen in de maat­schappij. Het levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefstijl, het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan een beter klimaat en daarmee een duur­zame samenleving.  

Als we om ons heen kijken, zien we een aantal grote uitdagingen waar de samen­leving mee te maken heeft. De wereld om ons heen en ook de ver­wach­tingen van onze klanten ver­anderen sneller dan ooit. Ook voor Albert Heijn was 2021 een bijzonder jaar. Met meer dan 110.000 col­le­ga’s en 1.100 winkels vulden we elke avond ruim 6 miljoen borden. En we sloten het jaar af met een markt­aandeel van 35,9%; een stijging van 0,9% ten opzichte van 2020.

Daar zijn we trots op. Maar als marktleider willen we ook verantwoordelijkheid nemen. Want we hebben de talenten, kennis, kunde en partners in huis om een beweging te realiseren. Op weg naar beter eten. Om klaar te zijn voor de volgende stap en de transitie te versnellen, scherpten we in 2021 onze missie aan: Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.  

Albert Heijn zet zich al jaren in voor een duur­zamere en gezondere leef­stijl en samen­leving. Of het nu gaat over de struc­turele verlaging van suiker, zout en vet in de eigen merk­producten of het redu­ceren van verpakkingen. Of bij de jaren­lange samen­werking met Nederlandse boeren en telers in de Beter voor Natuur & Boer-programma’s en het over­stappen op Nederlandse groene windenergie. We gelo­ven dat we op een kantel­punt staan en dat we als samen­leving en als bedrijf nu kunnen en moeten ver­snellen richting een gezonde, duur­zame en sociale samenleving.

In dit missieverslag beschrijven we onze activiteiten en resultaten in Nederland in 2021 en delen we onze doelen, met onze missie als leidraad. Met Albert Heijn in Nederland bedoelen we: Albert Heijn, AH to go en AH Online.