AH Foundation 

De Albert Heijn Foundation (AHF) is een stichting waar Albert Heijn, samen met zijn vaste groenten-, fruit- en bloemen­leveran­ciers in Afrika en Zuid-Amerika via projecten bijdraagt aan het verbeteren van de leef­omstan­digheden van hun medewerkers. In samen­werking met ontwikkelings­organisaties Cordaid en Fair Match Support investeert de AHF in lokale projecten zoals de bouw van woningen, het verbeteren en financieren van scholen, gezondheids­zorg en economische ontwikkeling.

2021 was een uitdagend jaar, waarin de AHF vooral heeft geprobeerd om – ondanks beperkingen door Covid-19 – bestaande projecten zo goed mogelijk voort te zetten en nieuwe projecten te starten. Natuurlijk zonder daarbij in te leveren op actieve betrokkenheid van de lokale bevolking en de kwaliteit van de projecten.

Zonder de intensieve en langdurige relaties die we – sinds de oprichting van AHF in 2007 – hebben opgebouwd met onze leveranciers in Afrika en Zuid-Amerika was het onmogelijk geweest de projecten goed uit te blijven voeren. In 2021 werkte de AHF samen met 37 leveranciers die actief zijn op productie­locaties in 16 landen: 12 in Afrika en 4 in Zuid-Amerika. We konden 3 nieuwe leveranciers verwelkomen om samen projecten mee te doen, twee uit Ecuador (bananen en mango's) en één avocado­leverancier uit Peru. In 2021 begonnen hier de eerste projecten. We zijn blij dat we zo de mede­werkers van onze leveranciers ook in Covid-19-tijd goed konden ondersteunen.

In totaal konden we in 2021 nieuwe projecten opstarten bij 23 van de 37 leveranciers (62%). Naast gezond­heids­projecten – en projecten gerelateerd aan Covid-19 in het bijzonder – richtten we ons in 2021 op het verbeteren van onderwijs, het opleiden van gekwali­ficeerd personeel in de agrarische sector en op klimaat­projecten zoals het investeren in zonne-energie. Hiermee bereikte de AHF in totaal 26.840 mensen, waar­onder ruim 12.000 kinderen. In 2021 is er voor 2,3 miljoen euro aan projecten gestart en gerealiseerd. Albert Heijn droeg 1,5 miljoen euro bij en leveranciers financierden 800.000 euro.

Onderwijsproject in Ecuador

De AHF ondersteunt de plaatselijke middelbare school bij bananen­leverancier Favorita. Deze school ontwikkelde een speciaal curriculum om scholieren te helpen bij het ont­wikkelen van weten­schappe­lijke, technische, wiskundige en communicatieve vaardig­heden. Scholieren krijgen op hoog niveau les over onder­nemer­schap, waar ook het succes van Favorita onderdeel van is. Managers delen hun ervaringen met scholieren en moti­veren hen om hun dromen en doelen te realiseren.

Gemiddeld 43% van de geslaagde scholieren kiest daarna voor een baan in de bananen- of zuivelindustrie. Een mooi voorbeeld van hoe zakelijke belangen (groei kunnen doormaken door aanbod van genoeg opgeleid personeel) en gemeen­schappelijke belangen (ontwikkeling en loopbaankansen) hand in hand kunnen gaan.

Zonne-energie in Zuid-Afrika

United Exports, onze blauwe bessen­leverancier in Zuid-Afrika, startte in 2021 met steun van de AHF een zonne-energie­project. Ze installeren zonnepanelen op woningen van mede­werkers om groene stroom te produceren voor deze huis­houdens, voor bijvoorbeeld licht en een koelkast.

15 jaar Albert Heijn Foundation

In 2022 bestaat de Albert Heijn Foundation 15 jaar. Ons doel voor 2022 is om, waar mogelijk, vertragingen in te lopen en extra te investeren in de capaciteit en kwaliteit van onder andere onderwijsprojecten.

Daarnaast breekt een volgende fase in de ontwikkeling van de AHF aan. We willen altijd dat onze hulp niet voor meer-, maar juist voor minder afhankelijkheid zorgt. Daarom richten we ons ook op het trainen van vaardigheden om meer kans te krijgen op werk en/of extra inkomen. Een belangrijke stap op weg naar grotere onafhankelijkheid. In 2022 starten we een proces van intensieve impact assessments bij onze leveranciers. We verwachten hiermee nieuwe inzichten te krijgen wat de belangrijkste prioriteiten en behoeften zijn voor mensen om tot structurele verbeteringen te komen in hun persoonlijke levens en leefomstandigheden.