Inzetten op biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor de verscheiden­heid aan leven: alle planten, dieren en micro-organismen die op aarde te vinden zijn. Al het leven is af­hanke­lijk van ander leven. Wij zijn onder­deel van dit geheel en we moeten dus zuinig zijn op de natuur. Dit kunnen we alleen samen be­reiken, zodat we samen beter eten beschik­baar kunnen maken. Naturalis Biodiversity Center is hét kennis­instituut op het gebied van bio­diversiteit. Samen met Naturalis Biodiversity Center werkt Albert Heijn aan een onderzoek naar bio­diversiteit in Nederland. Zo spon­soren we het PhD-traject rondom bio­diversiteit van bioloog Auke-Florian Hiemstra.

Auke-Florian doet bijvoorbeeld onderzoek naar verschillen in bodem­biodiversiteit tussen Beter voor Koe, Natuur & Boer-melkvee­bedrijven en gangbare melkvee­bedrijven. Dit doet hij aan de hand van winter­nesten van de Europese mol. Niet alleen de mol overleeft namelijk in deze nesten, maar ook allerlei andere bodem­dieren. Daardoor zijn deze nesten perfect om bodem­bio­diversiteit te onderzoeken. In het voorjaar van 2021 werd het veld­werk uitgevoerd en halver­wege 2022 verwachten we de resultaten van het onderzoek. In 2022 start Auke-Florian ook een onderzoek naar bio­diversiteit in de groente- en fruitteelt.

“Vrijwel al ons voedsel in de supermarkt is afhankelijk van een rijke biodiversiteit. Het is één systeem waarin alles elkaar nodig heeft.”  

Auke-Florian Hiemstra, promovendus Naturalis.

MoestuinMaatjes met Naturalis en IVN Natuureducatie

Tijdens de moestuintjes-spaaractie kon bij iedere 15 euro aan bood­schappen een gratis moestuin­bakje worden gespaard. Deze popu­laire spaar­actie van Albert Heijn hebben we in 2021 in samen­werking met Naturalis Biodiversity Center en IVN Natuur­educatie helemaal vernieuwd. Moes­tuintjes komen nu met zijn tweeën: MoestuinMaatjes. Elk setje MoestuinMaatjes bestond in 2021 uit slimme combi­naties van plantjes. Elke groente­soort is gekoppeld aan een kruid of bloem, zodat ze elkaar kunnen ‘helpen’. Zo zorgt bijvoor­beeld de sterke geur van bieslook ervoor dat wortel­vliegen uit de buurt van wortels blijven. We willen klanten niet alleen laten ontdekken hoe mooi de natuur samen­werkt, maar ook hoe ze de natuur een handje kunnen helpen door een moestuin te beginnen. Met MoestuinMaatjes helpen klanten de bio­diversi­teit een handje en krijgt de tuin of balkon een groene boost. Naturalis Biodiversity Center zorgen voor de feitelijke, educatieve en leuke inhoud om het begrip ‘biodiversiteit’ tot leven te brengen. IVN Natuur­educatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duur­zaam Nederland, en werkte mee aan de MoestuinMaatjes als expert-partner op het gebied van moestuinieren.