Dierenwelzijn

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn. Met ons Beter voor Natuur & Boer-programma investeerden we ook in 2021 in het welzijn van onze kippen, varkens en koeien. Daarnaast zetten we al jaren stappen voor vissen­welzijn en een duurzamere visketen. We maken stappen om zo transparant mogelijk te zijn over onze dierlijke producten en over de voortgang die wij maken met dieren­welzijn binnen onze ketens.

Nu ook transparant over A-merk dierlijke producten

Tot 2020 deelden we de certificering van onze eigen merk dierlijke producten. Vanaf 2021 rapporteren we ook over de certificering van dierlijke A-merkproducten. Ook zijn de product­groepen waarover we rapporteren uitgebreid van volledig dierlijk, naar product­groepen waarbij het hoofd­bestand­deel dierlijk is[1]. We zijn blij dat we hiermee een flinke stap hebben kunnen zetten in onze transparantie. 

Varkensvlees

Sinds 2020 is 100% van ons varkens­vlees uit Nederland gecertificeerd (waarvan 96% BLK1, 1% BLK2, en 3% BLK3). In dit verslag breiden we de scope uit. We rapporteren over de omzet met varken als hoofd­bestand­deel in de pro­duct­groepen vlees, vlees­waren, diepvries (snacks en vlees), conserven, droge worst, borrel en beleg­salades. Van de gehele omzet op deze producten was 72% van onze omzet afkomstig van eigen merkproducten.

Met name de buitenlandse varkensboeren (Italië en Spanje) die vlees voor onze eigen merk­producten leveren, hebben geen BLK-certifi­cering. In 2021 deden we een inven­tari­satie en benchmark van de Beter Leven certificering ten opzichte van de certificering van deze buiten­landse ketens op het gebied van dierenwelzijn.

Rundvlees

Voor rundvlees hebben we gekeken naar de omzet met rund als bestand­deel in de product­groepen vlees, vleeswaren, diepvries (snacks en vlees), conserven, droge worst, borrel en beleg­salades. Van de gehele omzet op deze producten was 74% van onze omzet afkomstig van eigen merkproducten.

7% van ons ongecertificeerde rundvlees komt van Greenfields koeien. Dit zijn koeien die in Ierland het grootste deel van het jaar buiten­staan. Al onze Greenfields­­leveranciers zijn SBLAS (new window)-gecertificeerd en voldoen hiermee aan EU-regel­geving en eisen op het gebied van dieren­welzijn, voedsel­­veiligheid, klimaat en traceer­baarheid.

Met ons Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma werken we ook aan dieren­welzijn voor onze rundvleesketen. Dit doen we om op een circulaire manier de ketens in te richten. Door melkkoeien het eind van hun carrière als melkkoe in te zetten als rundvlees, vergroten we het aanbod rundvlees van Nederlandse bodem en geven we de melkkoeien extra waarde. Zo komt ons rundvlees niet alleen van dichtbij, maar hebben de koeien die we gebruiken voor rundvlees ook genoten van de dieren­welzijns­eisen vanuit het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma. 

Kip

Het grootste gedeelte van de kip die wij verkopen is van ons eigen merk. In 2014 introduceerden we de AH Kip, een langzamer-groeiend ras kip dat ook over meer leefruimte beschikte. In 2020 was 79% onze AH Kip, 16% BLK1 ster gecertificeerd, 1% BLK2 en 4% BLK3/Biologisch. Omdat we voortgang willen blijven maken hebben we ervoor gekozen onze scope uit te breiden. Daarom kijken we sinds 2021 naar de omzet van kip (exclusief ei) als bestanddeel in de product­groepen kip en gevogelte, vleeswaren, diepvries (snacks en vlees), conserven, droge worst, borrel en belegsalades. Van de gehele omzet op deze producten was 84% van onze omzet afkomstig van eigen merkproducten.

Samen met 200 vaste Nederlandse pluimvee­houders zetten we de komende jaren een grote stap vooruit op het gebied van dieren­welzijn, klimaat en trans­parantie in de kippen­keten. Zo ligt er vanaf 2023 alleen nog vlees van scharrel­kippen met minimaal BLK1 ster in onze schappen. Sinds eind 2021 geldt dit al voor onze kip­vlees­waren. Dit is een onderdeel van ons Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma.

Eieren

Voor eieren hebben we gekeken naar al onze verse eieren. Van de gehele omzet van onze verse eieren was 83% afkomstig van onze eigen merkproducten.

Naast dat al onze eieren minimaal BLK1 ster hebben, zijn ook alle eieren die als ingrediënt verwerkt worden in eigen merkproducten minimaal scharreleieren. Van al onze BLK3 ster eigen merkeieren is bijna een kwart Rondeel. In het Rondeel hebben kippen een prettiger leven omdat er rekening wordt gehouden met al hun natuurlijke behoeften. De kippen kunnen bijvoorbeeld de hele dag vrij naar buiten en binnen en hebben alle ruimte om rond te lopen. De kippen scharrelen in de beschutte bosrand en kunnen op zijn tijd een zandbad nemen. Tot slot heeft elk ei een code. Met die code is de productie­keten van de eieren inzichtelijk en kan de klant alle stappen volgen die pluimvee­houders zetten.

Zuivel

Voor onze zuivel- en kaas­producten hebben we gekeken naar onze omzet op basis van de catego­rieën zuivel en kaas in product­groepen (houdbare) zuivel, kaas, toetjes en boter. Hierbij zijn diep­vries­producten nog niet meegenomen. Op zuivel zetten wij met onze eigen merk­producten in op ons Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma. Van de gehele omzet van onze zuivel en kaas was 53% afkomstig van onze eigen merkproducten en 47% van onze A-merken. In 2021 begonnen we met meer zuivel­boeren het traject om te zorgen dat ook zij in 2022 onder­deel kunnen worden van het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma.

Vis

We vinden het belangrijk dat er genoeg vis overblijft in onze zeeën en oceanen en dat vis die we verkopen een zo goed mogelijk leven heeft gehad. Daarom scherpen we ons inkoopbeleid aan, voeren gesprekken met partners en initiëren we projecten. Ook nemen we deel aan onderzoeken over vissen­welzijn en nemen we de klant zo goed mogelijk mee in ons verhaal.

92% van onze vis is MSC/ASC gecerti­fi­ceerd en alle overige vis is afkom­stig van een betrouw­baar visserij- (new window) of aqua­cultuur (new window)-verbeter­project of onder­zocht door een externe partij zoals het Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO). Maar ons inkoop­beleid gaat verder dan de basis. We streven ernaar om volledig transparant te zijn in de exacte vangst- en kweek­gebieden waar onze vis vandaan komt. Daar­naast heeft 3% van onze omzet op vis het biologische keurmerk. Ook hebben we ons aan­geslo­ten bij de volgende onder­zoeken die momen­­teel lopen:

  • Seafood taskforce. We hebben als Albert Heijn een actieve rol om samen met onze leveran­ciers de traceer­baar­heid van de Vietnamese garnalen­keten te verbeteren.

  • Initiator, coördinator en sponsor van een onder­zoek van de WUR op vissen­welzijn van ge­kweekte pangasius en zalm. Hierbij wordt, in samen­werking met onze keten­partners, ASC en de Dieren­bescherming onder­zoek gedaan naar het ver­beteren van vissen­welzijn tijdens kweek, trans­port en verwerking.

We zijn voortdurend in gesprek met onze leveranciers en denken samen na over de ontwikkelingen op vissenwelzijn. Zo wordt onze kweekzalm al verdoofd voordat ze verwerkt wordt. En is de kweek van onze zalm zo ingericht dat er nagenoeg geen antibiotica nodig is. Andere uitdagingen waar we mee bezig zijn, zijn het verminderen van watervervuiling, CO2-uitstoot en energieverbruik, en een betere zeebodemkwaliteit. Maar ook de herkomst van het visvoer is belangrijk. En dit willen we samen met onze kwekers en vissers doen zodat iedereen in de keten duurzame stappen maakt.

  • 1De verhouding is bepaald op basis van de omzet per kilogram verkocht product, gesplitst per certificering.