Verantwoord omgaan met onze gezondheid

In november 2018 ondertekende het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), mede namens Albert Heijn, met een groot aantal andere partijen het Nationaal Preventieakkoord. Het akkoord zet in op het terugdringen van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken, met als doel om de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren.

NIX 18

Albert Heijn wil geen alcohol­houdende dranken verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Om er zeker van te zijn dat de klant oud genoeg is, controleren we de leeftijds­grens tot 25 jaar. Om onze mede­werkers scherp te houden, doen we jaarlijks meerdere controles. Ook organiseren we de ‘Soms moet je nee verkopen-training’ voor onze mede­werkers, inclusief bezorgers, waarbij ze leren om te gaan met de regels rondom verant­woorde verkoop van alcohol en tabak. Daarnaast hebben we 3 aanvullende trainings­modules: ‘Nix voor je gezondheid’, ‘Procedure van NIX’ en ‘Omgaan met NIX’.

De NIX18-campagne is zichtbaar in onze winkels en we onder­nemen allerlei initia­tieven om deze onder aandacht te brengen. Zo vroegen we in oktober tijdens de landelijke week ‘NIX zonder ID’ aandacht voor het feit dat niet drinken en roken tot je acht­tiende normaal is. We motiveerden jongeren boven de 18 om hun identiteits­kaart spon­taan te laten zien wanneer ze alcohol kochten. Alle super­markt­mede­werkers konden op initiatief van CBL mee­doen aan de NIX challenge. Bij deze wedstrijd werden mede­werkers getraind om de juiste leeftijd van jongeren die tabak of alcohol wilden kopen te raden. Met het trainen van mede­werkers, onderlinge controles, en behulp van de NIX18-campagne zorgen we ervoor dat er continu aandacht is voor NIX18.

Kies makkelijk gezonder door voedsel­keuze­logo Nutri-Score

In 2021 bereidden we ons voor om de Nutri-Score zicht­baar te maken bij onze eigen merk­producten in de winkel, op de Mijn Albert Heijn-app en op ah.nl. Het in­voeren van Nutri-Score doen we zodat onze klanten in één keer makkelijk kunnen zien wat de gezondere keuze is binnen een productgroep.

In 2022 gaan we het Nutri-Score voedsel­keuze­logo weergeven op de elektronische schap­kaarten, op de Mijn Albert Heijn-app en op ah.nl. Langzamer­hand komt het voedselkeuze­logo ook op de verpakking van eigen merk­producten te staan. Zo kunnen klanten in de winkel nog makkelijker kiezen voor het gezon­dere alternatief. De Nutri-Score werkt ook bij onze leveranciers stimulerend om hun producten te blijven verbeteren door bij­voor­beeld te reduceren in zout, suiker en verzadigde vetten. 

  

Weet wat je eet

Leveranciers van onze eigen merk­producten vermelden bij alle gebruikte ingre­diënten het land van herkomst, zodat wij weten wat er in onze producten zit. Ook vermelden we vanzelf­sprekend alle aller­genen op de ver­pakking van producten. Voor producten met risico’s voor mens en milieu gebruiken we duurzaamheids­­­certificeringen: ook deze vermelden we op de verpakking. Zie hiervoor het hoofdstuk Beter eten verbindt.